Zasady przyznawania nominacji i nagród gospodarczych:

Wybór podmiotów do nagrody:
 1. Wyszukiwanie przez redakcję Panoramy Gospodarczej potencjalnych podmiotów.
 2. Research z zadowolenia mieszkańców/pracowników/klientów (w zależności od rodzaju podmiotu) w grupie wiekowej od 17 r.ż. do 65 r.ż.
 3. Przygotowanie treści i zdjęć dla Kapituły, które stanowią rzetelną informację o funkcjonowaniu podmiotu wraz z rekomendacją do nagrody.
 4. Przyznanie przez Kapitułę nominacji podmiotom, wyróżniającym się odpowiedniej branży.
 5. Poinformowanie podmiotu o nominacji.

Wybór laureatów

 1. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w danym roku
 2. Wyboru dokonuje Kapituła składająca się z 6 członków z różnych sektorów gospodarki.
 3. Wypracowana przez Kapitułę Metodologia oceny jest ukierunkowana zarówno na badanie ilościowe jak i jakościowe dokonań nominowanych podmiotów.
 4. Istnieje kategoryzacja podmiotów na duże, średnie, małe
 5. Pod uwagę brane są: dynamika rozwoju, realizacja inwestycji, badań, programów strategicznych, rewitalizacji, działania na rzecz ochrony środowiska, a także działania podmiotów, związane z promocją i budowaniem pozytywnego wizerunku
 6. Nagrody są przyznawane na podstawie oceny profesjonalnego i niezależnego wysoko wykwalifikowanego jury.
 7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród następuje podczas uroczystej gali, która stanowi finalną część Forum Rozwoju Biznesu