Ambasador Innowacyjności to ogólnopolska Nagroda dla najbardziej kreatywnych
firm uczelni i instytucji w Polsce, których praca połączona z nauką
przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki. Począwszy od Start up-ów- firm,
które po raz pierwszy oferują swoje rozwiązania na polskim rynku,
po doświadczone firmy, mogące pochwalić się innowacyjnym rozwiązaniem
i są obecne na rynku dłużej.

Laur Spółdzielczości to honorowe wyróżnienie za wspierania inicjatyw i przedsięwzięć służących rozwojowi ruchu spółdzielczego oraz rozpowszechnianie idei spółdzielczej, tworzenie klimatu i warunków sprzyjających umacnianiu
i dalszemu rozwojowi spółdzielczej formy gospodarowania. Wyróżnienie otrzymują najprężniej
rozwijające się i najlepiej zarządzane spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce.

Zaufany Pracodawca to ogólnopolski program wizerunkowy kierowany do firm i korporacji, które charakteryzuje solidność, rzetelność , wysoka pozycja rynkowa oraz inwestycje w pracownika. Tytuł Zaufany Pracodawca trafia
do firm i instytucji, dla których pracownik jest największą wartością. Program to doskonałe narzędzie
w pozyskiwaniu nowych pracowników.

Lider Gospodarki Regionalnej to ogólnopolskie wyróżnienie dla miast, gmin i podmiotów, które podjęły najlepsze inicjatywy dotyczące wsparcia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i gospodarki. Wyróżnione otrzymują podmioty, które efektywnie wykorzystują środki unijne, inwestując w rozwój swojego regionu
i poprawiając jakość życia mieszkańców.

Eko-Innowator to ogólnopolski program wizerunkowy prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Biznesu. Program promuje eko-innowacyjne działania i inwestycje na rzecz ochrony środowiska. Skierowany jest do najbardziej wyróżniających się w kraju spółek, instytucji, jednostek naukowych oraz samorządów.