Agenda II edycji Forum Rozwoju Biznesu

9:00 - 9:15

SALA BANKIETOWA

Inauguracja

• Michał Pomarański – Prezes Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki
• Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
• Conrad Bruch – Ambasador Luksemburga
• Zoltán Nyitrai – Attaché Węgier
• Krzysztof Turzański – Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

9:15 – 11:00

SALA TAMARY ŁEMPICKIEJ

SALA BANKIETOWA

Rola samorządu we
wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości

• inwestycyjne oblicze turystyki
• jak promować tereny inwestycyjne?
• sposoby skutecznego pozyskiwania środków na rozwój
gminy
Paneliści:
Gmina Rybno – Wójt Tomasz Węgrzynowski
Gmina Krzyżanowice – Wójt Grzegorz Utracki
Gmina Krasocin – Wójt Ireneusz Gliściński
Gmina Biała-Rawska – Burmistrz Wacław Jacek Adamczyk
Gmina Żukowo – Burmistrz Wojciech Kankowski

Nowoczesne zarządzanie
w parze
z innowacyjnością

• od pomysłu do biznesu – jak wdrażać nowe rozwiązania
• jak utrzymać pozycję lidera
• ekologiczne strategia biznesu
Paneliści:
Art in Energy – Prezes Arkadiusz Błoch
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp z o.o. –
Prezes Michał Pieczonka
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” – Pan Prezes Władysław
Dydo

11:00 - 13:00

SALA TAMARY ŁEMPICKIEJ

SALA BANKIETOWA

Samorząd i biznes – tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu

• jak skutecznie stosować narzędzia marketingu terytorialnego, aby przyciągnąć inwestorów
• czego biznes i samorządy mogą się od siebie nauczyć ?
• wspieranie przedsiębiorczości w regionach
Paneliści:
Gmina Międzychód – Burmistrz Krzysztof Wolny
Gmina Ochotnica Dolna – Wójt Tadeusz Królczyk
Gmina Miejska Lidzbark Warmiński – Burmistrz Jacek
Wiśniowski
Gmina Kostomłoty – Wójt Janina Gawlik
Gmina Koneck – Wójt Ryszard Borowski

Światowe odkrycia służące społeczeństwu

• wkład Polskich naukowców w ochronę i poprawę jakości życia
• ekologia w życiu gospodarczym
• działalność B+R w praktyce
Paneliści:
DiMedical dr n. med. Karol Majewski
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie dr
hab. Lidia Dierzbicka-Głowacka prof. nadzw. IOPANKierownik projektu
Uniwersytet Gdański – Wydział Oceanografii i Geografii – dr
Anna Toruńska-Sitarz

11:00 - 13:00
LUNCH

14:00-16:00

SALA BANKIETOWA

Uczelnia na miarę XXI w

• edukacja w parze z biznesem
• uczelnia jako podpora innowacji
• budowanie międzynarodowych relacji kluczem do rozwoju
Paneliści:
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej- mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska
Poddębickie Centrum Zdrowia- Prezes Jan Krakowiak
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. inż. Marek Macko prof. uczelni Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

16:00 – 18:00

SALA BANKIETOWA

Szkolenie

Mariusz Malicki – „Jak inwestować w marketing, żeby nie
przepalać pieniędzy?”

19:00
GALA