Agenda II edycji Forum Rozwoju Biznesu

Budownictwo w Polsce:

• trendy w budownictwie.
• budownictwo mieszkaniowe – inwestowanie z myślą o mieszkańcu.
• budownictwo inżynieryjne – wymogi budowlane w zgodzie z potrzebami klienta.

Rozwój sektora ochrony środowiska:

• innowacje w ekologii.
• nowoczesne metody poprawiające jakość powietrza.
• kontrowersje w rozwiązaniach ekologicznych.

Rola samorządu we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości:

• inwestycje przyszłości.
• jak promować tereny inwestycyjne.
• sposoby skutecznego pozyskiwania środków na rozwój gminy.

Innowacje – postęp ponad wszystko:

• faworyzowanie regionalne w finansowaniu projektów.
• jak uprościć procedury pozyskiwania grantów.
• jakie zagrożenie niesie ze sobą cyfryzacja.

Szkolenie:

W jaki sposób zrobić wrażenie na potencjalnym dużym kontrahencie ? – szkolenie z
biznesowego savoir-vivre.

Firma odpowiedzialna społecznie standardem w XXI wieku:

• czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu.
• jakie korzyści niesie ze sobą CSR społeczna odpowiedzialność biznesu.
• jak zaplanować strategię CSR.

Światowe odkrycia służące społeczeństwu:

• wkład Polskich naukowców w ochronę i poprawę jakości życia.
• ekologia w życiu gospodarczym.
• działalność B+R w praktyce.

Uczelnia na miarę XXI wieku:

• edukacja w parze z biznesem.
• uczelnia jako podpora innowacji.
• budowanie międzynarodowych relacji kluczem do rozwoju.

Kreowanie atrakcyjnego wizerunku województwa kluczem do rozwoju lokalnej gospodarki:

• turystyka na jeszcze wyższym poziomie.
• czy warto rozwijać turystykę w swoim regionie.
• jak uczynić swój region atrakcyjnym turystycznie.